Maastorakentajat auditoi tarjousprosessin

Suomen Maastorakentajat Oy on tarkentanut yhtiön tarjousprosessin kuvauksia. Sen lisäksi Maastorakentajat pyysi ulkopuolista auditoijaa varmentamaan tarjousprosessiin tehdyt tarkennukset.

Auditointi tehtiin helmikuun lopulla ja auditoinnissa todetut tarkentavat toimenpiteet on otettu välittömästi käyttöön Maastorakentajien tarjoustoiminnassa.

Toimenpiteet johtuivat tapauksesta, jossa yhtiön yksittäiseen tarjousprosessiin liittyen ilmeni väärinkäytös tarjouksen laadinnassa, minkä seurauksena asiassa on toimittu vastoin Maastorakentajien tarjoustoiminnan periaatteita ja yhtiön arvoja.

– Sisäisessä tarkastuksessa todettiin, että kyse on yksittäisestä tapauksesta ja että menettely on jyrkästi ristiriidassa Maastorakentajien arvojen sekä periaatteiden kanssa, sanoo Maastorakentajien toimitusjohtaja Jukka Juola.

Hänen mukaansa korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin heti asian tultua ilmi.

– Prosesseja on nyt tarkennettu siten, ettei vastaavaa tapahdu jatkossa. Asia on käyty läpi myös tarjouksen pyytäneen asiakkaan kanssa. Maastorakentajat pahoittelee tapahtunutta, Juola jatkaa.

Lue myös

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy) ja Nasdaq First North-markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj ovat 17.5.2021 allekirjoitetulla esisopimuksella sopineet järjestelystä, jonka myötä Skarta Group siirtyy Nasdaq

Lue lisää