Maastorakentajat rakentaa Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon Mikkeliin

Suomen Maastorakentajat ja Mikkelin Vesilaitos ovat allekirjoittaneet pääurakkasopimuksen Mikkelin Metsä-Sairilaan rakennettavasta uudesta jätevedenpuhdistamosta. Urakkasopimuksen arvo on noin 32 miljoonaa euroa. Valmistuessaan puhdistamo on kansainvälisessä mittakaavassa yksi moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia maailmassa.

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon kokonaiskustannukset ovat 57-58 miljoonaa euroa. Vesilaitoksen johtajan Reijo Turkin mukaan kyse on Mikkelin kaupungin kaikkien aikojen suurimmasta yksittäisestä rakennusurakasta.

– Kokoluokan lisäksi hankkeesta tekee erityisen se, että puhdistuslaitos rakennetaan kallion sisälle. Tämä vaikuttaa myös Maastorakentajien työhön. Prosessiltaan kyse on uudenaikaisesta kalvosuodatuslaitoksesta.

Puhdistamokokonaisuuteen rakennetaan myös tutkimus- ja koelaitosympäristöjä, minkä ansiosta yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset voivat tehdä tutkimustoimintaa täyden mittakaavan laitoksen yhteydessä.

– Haluamme opetella myös kiertotaloutta. Puhdistamon lähialueelle rakentuu teollisuusalue, jonne kierrätämme puhdistettua jätevettä uudelleen käytettäväksi. Jätevedenpuhdistamon asukasvastineluku on 66 000, Reijo Turkki kertoo.

Urakkakilpailuun osallistuneille oli asetettu etukäteen vaatimukset, joiden perusteella tilaaja arvioi, että tarjouksen jättäneillä yrityksillä ja niiden henkilöstöllä on riittävät referenssit. Tämän jälkeen urakoitsijaa valittaessa ratkaisevaksi tekijäksi muodostui hinta.

Rakentamisympäristö harvinainen ja haastava

Suomen Maastorakentajien toimitusjohtaja Markku Nissinen sanoo rakennusurakan olevan erityinen myös Maastorakentajille.

– Meillä on vesilaitosrakentamisesta vuosikymmenien kokemus, ja yhtiön historiassa tämä on Maastorakentajien suurin yksittäinen urakka. Sen lisäksi on harvinaista, että puhdistamo rakennetaan kallion sisälle. Tämä asettaa haasteita työturvallisuudelle, ja hanketta viedäänkin eteenpäin vahvasti työturvallisuus edellä, hän painottaa.

Kyseessä on jaettu urakka, jossa pääurakka sisältää muun muassa jätevedenpuhdistamon rakennustekniset työt, koneisto- ja putkistotyöt, lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-,  sammutusjärjestelmä- ja rakennusautomaatiotyöt sekä sähkötyöt hankintoineen ja asennuksineen.

Pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina toteutetaan MBR-prosessiurakka, instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakka sekä tilaajan erillishankintana lämpöpumppulaitosurakka.

Lemminkäisen louhima luolasto on valmiina odottamassa varsinaisen laitosrakentamisen alkamista. Maastorakentajat on aloittanut oman osuutensa suunnittelun osalta, ja puhdistamotyömaalla rakentaminen käynnistyy vielä marraskuun aikana.

Laitoksen koekäytön ja sen myötä varsinaisen käytön on määrä alkaa vuoden 2020 lopulla.

Kuvanteksti:

Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon pääurakkasopimuksen allekirjoittivat Mikkelin Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki (oik.), vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen sekä Suomen Maastorakentajien toimitusjohtaja Markku Nissinen. Kuva: Paula Myöhänen

 

 

Lue myös

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy) ja Nasdaq First North-markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj ovat 17.5.2021 allekirjoitetulla esisopimuksella sopineet järjestelystä, jonka myötä Skarta Group siirtyy Nasdaq

Lue lisää