Maastorakentajat sulkee Hituran kaivosaluetta

Pääasiassa nikkeliä ja kuparia tuottaneen Hituran kaivoksen sulkemisurakka Nivalassa on edennyt toiseen vaiheeseen.

Maastorakentajat tekee mittavia ympäristötöitä kaivoksen allasalueella sekä sivukivikasoilla. Yhtiön vastuulla olevien urakoiden arvo on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa.

– Pinta-alaltaan 36 hehtaarin suuruisen rikastushiekka-allas 1:n lisäksi suljemme palautusvesi- ja selkeytysaltaat sekä sivukivikasat. Suljettavien alueiden kokonaispinta-ala on reilusti yli 60 hehtaaria. Rikastushiekka-altaan maapohja on märkää ja hienoa hiekkaa, minkä vuoksi alueella on haastavaa liikkua isoilla työkoneilla. Myös käsiteltävät massamäärät sekä alueet ovat isoja, kertoo toimialajohtaja Matti Helaakoski Suomen Maastorakentajilta.

Rikastushiekka-allas ja selkeytysallas peitetään pintarakenteilla. Palautusvesiallas tyhjennetään ja lietteet siirretään selkeytysaltaaseen, minkä jälkeen palautusvesiallas muotoillaan maastoon sopivaksi, ja alueelle jätetään pintavesipainauma. Urakka sisältää myös vesien johtamisen allasalueelta. Suljettavien alueiden kokonaispinta-ala Nivalan Hiturassa on yli 60 hehtaaria.

Valtio on varannut kaivoksen sulkemistöihin 16,4 miljoonaa euroa. Urakan rakennustöiden tulee olla valmiina 30.9.2021 mennessä. Sulkemista hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

– Kaikki työt tehdään voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Työturvallisuuden näkökulmasta on huomioitava erityisesti rikastushiekka-altaan upottava maaperä, sivukivikasojen korkeus ja jyrkkyys sekä avolouhoksen ympärille vuosikymmenien aikana syntyneet sortumavaaralliset alueet, Matti Helaakoski kertoo.

Hiturassa louhittiin ja rikastettiin nikkeliä sekä kuparia 1970-luvulta saakka, kunnes viimeisin toiminnanharjoittaja, kanadalainen kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy, asetettiin konkurssiin joulukuussa 2015.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti kaivoksen jätealueiden sulkemisesta toukokuussa 2016.

 

 

 

Lue myös

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy) ja Nasdaq First North-markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj ovat 17.5.2021 allekirjoitetulla esisopimuksella sopineet järjestelystä, jonka myötä Skarta Group siirtyy Nasdaq

Lue lisää