Keuruun Vesi investoi Jaakonsuon jätevedenpuhdistamoon

Suomen Maastorakentajat toimii pääurakoitsijana Jaakonsuon jätevedenpuhdistamolla Keuruulla, missä Keuruun Vesi investoi puhdistamon saneeraukseen ja laajennukseen. Uuden puhdistamon koekäytön on määrä käynnistyä vuoden 2020 alussa.

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhteensä noin 9 000 asukkaan jätevedet alueelta, joka kattaa Keuruun keskustaajaman ja Haapamäen alueet sekä Multian kunnan. Uusi puhdistamo on mitoitettu noin 11 000 asukkaan tarpeisiin.

– Vanhassa osassa tehtävät työt käsittävät muun muassa esikäsittelyrakennuksen saneerauksen, lieterakennuksen julkisivun uusimisen, esiselkeytysaltaan laahainkoneiston uusimisen ja kattamisen pressukupolikatteella sekä alueputkiston ja -kaapeloinnin uusimisen, kertoo Maastorakentajien työpäällikkö Pekka Nissinen.

Uudisrakentamisen laajuus on hieman yli 1 300 kerrosneliötä sisältäen uuden prosessirakennuksen rakentamisen koneistuksineen.

– Työt käynnistyivät viime joulukuussa. Talvelle ajoittuivat mittavat betonointityöt, kun betonialtaat rakennettiin paikallavalutyönä. Puhdistamorakennuksessa on teräsrunko, ja sen ulkoseinät sekä yläpohja ovat rakenteeltaan pelti-EPS-pelti-elementtiä, Nissinen jatkaa.

Jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi perustuu kaksilinjaiseen aktiivilietemenetelmään.

– Prosessissa on tehokas ammoniumtypen hapetus, ja lämpiminä kausina prosessilla voidaan myös poistaa kokonaistyppeä. Prosessi saadaan lisäksi sisätiloihin, selkeytysaltaalle rakennetaan kate ja esikäsittelylaitokseen tulee hajukaasusuodatus, Keuruun Veden vesihuoltopäällikkö Kari Mikkilä kertoo.

Samoin fosforin kemiallinen saostus helpottuu, jolloin poistettava vesi on fosforin osalta entistä tasalaatuisempaa. Lisäksi laitokseen tulee UV-hygienisointi, mikä parantaa merkittävästi vesistöön johdettavan veden hygieniatasoa.

– Myös tarkkailun alla olevien mittauksien vasteajat lyhenevät prosessin jatkuvan mittaamisen myötä. Jos vasteaika on tähän saakka ollut kaksikin vuorokautta, nyt vasteaika lyhenee jopa tuntiin. Huoltojen suunnittelu helpottuu, koska pääsemme aloittamaan huollot puhtaalta pöydältä. Työolot muuttuvat siistimmiksi ja turvallisemmiksi, ja kaikkinensa laitoksen toimintavarmuus paranee, Mikkilä luettelee investoinnin hyötyjä.

Maastorakentajien urakan arvo on kokonaisuudessaan noin 3,8 miljoonaa euroa. Sivu-urakoitsijoina toimivat Oulapelti Oy (lvi-urakka) sekä Keuruun Sähkö (sähköurakka). Työmaan vastaavana työnjohtajana Maastorakentajilta toimii Tapio Heikkilä, työmaamestarina Jussi Kapanen ja työnjohtajana koneistopuolella Aleksi Rajala.

Lue myös

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy) ja Nasdaq First North-markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj ovat 17.5.2021 allekirjoitetulla esisopimuksella sopineet järjestelystä, jonka myötä Skarta Group siirtyy Nasdaq

Lue lisää