Maastorakentajat aloitti työt Kemin biotuotetehtaan työmaalla

Suomen Maastorakentajat aloitti alkuvuodesta maanrakennustyöt Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan työmaalla Kemissä. Urakka sisältää kuivaamon, paalaamon, klooridioksidilaitoksen ja korjaamon maanrakennustyöt.
– Kyseessä on vaativa pohjarakennusurakka, joka sisältää muun muassa pulpperin tuetun kaivannon rakentamisen. Urakka-alue on laajuudeltaan noin 3 hehtaaria, ja urakka-aika kestää kuluvan vuoden lokakuuhun saakka, kertoo työpäällikkö Jari Häkkinen Suomen Maastorakentajilta.

1,6 miljardin jätti-investointi

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,6 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita.

Koko suorassa arvoketjussaan tehdas tulee työllistämään noin 2 500 henkilöä, josta uuden työvoiman osuus on noin 1 500. Suomen viennin arvoa Kemin biotuotetehdas lisää puolella miljardilla eurolla vuodessa.

Kemin tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa ilman fossiilisia polttoaineita sellun lisäksi muitakin erilaisia biotuotteita, minkä lisäksi tehdas tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän perinteiseen sellutehtaaseen verrattuna. Tehdas tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh tehtaan sähköenergian omavaraisuusasteen ollessa 250 prosenttia. Ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren tehdasinvestoinnin rakennusvaihe kestää noin 2,5 vuotta. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Lue myös

Skarta Group hakee vauhtia kasvuunsa pörssistä

Puhtaan teknologian rakentaja Skarta Group Oy (ent. Suomen Maastorakentajat Oy) ja Nasdaq First North-markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj ovat 17.5.2021 allekirjoitetulla esisopimuksella sopineet järjestelystä, jonka myötä Skarta Group siirtyy Nasdaq

Lue lisää