Taloudelliset tiedot

Skarta Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.2021 – 30.6.2021

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.2021 – 30.9.2021

 

Liiketoiminnan pro forma -luvut

Taulukon luvut perustuvat Skarta-konsernissa liiketoimintaa harjoittavan Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhdisteltyihin taloudellisiin tietoihin. Luvut yhdistellään Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta heinäkuussa 2021 toteutetun osakevaihdon jälkeen, ja Privanet Group Oyj:n aiemmat tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen kesäkuuhun 2021 saakka. Näin ollen Skarta Group Oyj:n markkinoille raportoimat konserniluvut eivät ole vertailukelpoiset konsernin nykyisten liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden taloudellisten lukujen kanssa.

Pro forma1.1.–30.9.20211.1.–31.12.2020
(tuhatta euroa)(tilintarkastamaton)(tilintarkastamaton)
Liikevaihto51 98959 382
Käyttökate (EBITDA)3 3352 944
% liikevaihdosta6,4 %5,0 %
Liikevoitto (EBIT)2 355-1 856
% liikevaihdosta4,5 %- 3,1 %
Taseen loppusumma73 426
Omavaraisuusaste, %70,6 %