Taloudelliset tiedot

Skarta Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.2021 – 30.6.2021

 

Liiketoiminnan pro forma -luvut

Taulukon luvut perustuvat Skarta-konsernissa liiketoimintaa harjoittavan Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhdisteltyihin taloudellisiin tietoihin. Luvut yhdistellään Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta heinäkuussa 2021 toteutetun osakevaihdon jälkeen, ja Privanet Group Oyj:n aiemmat tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen kesäkuuhun 2021 saakka. Näin ollen Skarta Group Oyj:n markkinoille raportoimat konserniluvut eivät ole vertailukelpoiset konsernin nykyisten liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden taloudellisten lukujen kanssa.

Pro forma1.1.–31.3.20211.1.–31.12.2020
(tuhatta euroa)(tilintarkastamaton)(tilintarkastamaton)
Liikevaihto13 15559 382
Käyttökate (EBITDA)7872 944
% liikevaihdosta6,0 %5,0 %
Liikevoitto (EBIT)-360-1 856
% liikevaihdosta-2,7 %- 3,1 %
Taseen loppusumma75 939
Maksuvalmius (current ratio), %1,7 %
Omavaraisuusaste, %71 %