Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Skartan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo Skartan johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät Skartan strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Skartan yhtiöjärjestyksen mukaan sen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvion mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, yhtiön toimivasta johdosta ja sen merkittävistä, yli 10 prosenttia osakkeista ja äänistä edustavista osakkeenomistajista Markku Kankaalaa lukuun ottamatta. Markku Kankaala omistaa 21,2 prosenttia Andament Group Oy:stä, joka on Skarta Group Oyj:n suurin osakkeenomistaja 49 prosentin omistusosuudella.

Markku Kankaala,

hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjä, hallitusammattilainen

Lisätietoa

+-

(s. 1963)
Koulutus: Kone- ja metallitekniikan insinööri

  • Perheyhtiö PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • MBÅ Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Suomen AktiiviOmistus Oy, hallituksen puheenjohtaja

Markku Kankaala on pohjoispohjalainen yrittäjä ja aktiiviomistaja, joka aloitti Skarta Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana heinäkuussa 2021. Vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut PM Ruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hän on mm. Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki Group Oyj) perustaja ja on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuosina 1993-2017. Enersense International Oyj:n hallituksen jäsenenä hän toimi vuosina 2020-2021. Lisäksi hän on ollut mukana noin 50 yrityksen hallituksessa.

Kankaala omistaa yhtiönsä kautta 21,2 % Skarta Group Oyj:n suurimmasta osakkeenomistajasta Andament Group Oy:stä, jolla on omistuksessaan 135 151 794 Skarta Group Oyj:n osaketta.

Kim Wiio

Sijoitusyhtiö Mininvest Oy:n toimitusjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1971)
Koulutus: OTK

  • St1 Nordic -konserni, hallituksen jäsen

Kim Wiio on sijoitusyhtiö Mininvest Oy:n perustaja ja omistaja. Hän on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä kesäkuusta 2019 alkaen. Wiiolla on kattava kokemus kannattavasti kasvavan energiayhtiön johtamisesta ja ympäristöystävällisten energiamuotojen valjastamisesta liiketoiminnaksi. Vuosina 2007–2018 Wiio toimi St1 Nordic -konsernin toimitusjohtajana ja on nykyisin sen hallituksen jäsen sekä toiseksi suurin omistaja.

Wiion määräysvaltayhtiö Mininvest Oy omistaa 26 465 559 Skarta Group Oyj:n osaketta.

Martti Haapala

ProUp Oy:n toimitusjohtaja, hallitusammattilainen

Lisätietoa

+-

(s. 1953)
Koulutus: YAT (yrittäjän ammattitutkinto)

  • ProUp Oy, toimitusjohtaja, osakas ja hallituksen jäsen
  • Suomen Kruunu Oy, hallituksen jäsen
  • Keeen Europe Oy, osakas ja hallituksen jäsen

Martti Haapala on Profin Oy:n perustaja ja sijoitusyhtiö ProUp Oy:n toimitusjohtaja. Hänet valittiin Skarta Group Oyj:n hallituksen jäseneksi heinäkuussa 2021. Hän on toiminut yrittäjänä yli 40 vuotta, josta yli 30 vuotta kansainvälisen yritystoiminnan ja kaupan parissa. Hän on osallistunut yhteensä yli 25 yhtiön hallitustyöskentelyyn. Aktiiviomistajat-ryhmän jäsen vuodesta 2020 alkaen.

Haapalan määräysvaltayhtiö Haapalandia Invest Oy omistaa 22 466 466 Skarta Group Oyj:n osaketta.

Matti Manninen

Manpoint Oy:n toimitusjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1953)
Koulutus: DI

  • Loimua Oy, hallituksen puheenjohtaja
  • Loiste Oy, hallituksen jäsen

Matti Mannisella on yli 30 vuoden kokemus energiateollisuuden johtotehtävistä. Hän on toiminut E.ON Finland Oyj:n (ent. Espoon Sähkö Oyj) toimitusjohtajana vuosina 1993–2006, E.ON Suomi Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2006–2010 sekä Senior Advisorina Pöyry Management Consulting Oy:ssä vuosina 2010–2013. Nykyään Manninen toimii hallitusammattilaisena ja liikkeenjohdon konsulttina energiayhtiöille. Skarta Group Oyj:n hallituksessa hän on toiminut heinäkuusta 2021 alkaen.

Jari Suominen

St1-konsernin Senior Advisor

Lisätietoa

+-

(s. 1957)
Koulutus: insinööri

Jari Suomisella on 40 vuoden kansainvälinen kokemus energia-alalta. Vuosina 1981–2007 hän toimi ExxonMobilin ja vuosina 2007–2019 St1-konsernin palveluksessa erilaisissa polttoaineisiin sekä sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyvissä johtotehtävissä vastaten mm. St1:n uusiutuvan energian liiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nykyään Suominen toimii St1:n toimitusjohtajan neuvonantajana. Skarta Group Oyj:n hallituksessa hän on toiminut heinäkuusta 2021 alkaen.

Suominen omistaa 24 000 Skarta Group Oyj:n osaketta.