Hietamankosken kalatie Äänekoskella auttaa järvitaimenten vaellusta

05.07.2019

Maastorakentajat aloitti toukokuussa kalatien rakentamisen Vattenfall Oy:lle Hietamankosken voimalaitokselle Äänekoskella. Kalatiellä varmistetaan erityisesti järvitaimenen nousu Hietamankosken voimalaitoksen yläpuolisiin vesistöihin. Hietamankoski kuuluu noin 80 kilometrin pituiseen Saarijärven reittiin.

– Kyseessä on noin 200 metriä pitkä betonirakenteinen pystyrakokalatierakenne, jonka yläosa rakennetaan pilareitten varaan, väliosa maavaraisena ja ala-allas louhitaan kallioon. Betonirakenteista suurin osa tehdään paikallavaluna. Sen sijaan pilarit ja palkit toteutetaan elementtirakenteina, mikä nopeuttaa rakentamista, sanoo työpäällikkö Pekka Nissinen Suomen Maastorakentajista.

Kalatie sijoittuu varsinaisen jokiuoman ja tulvauoman väliin kapealle ja rikkonaiselle kalliokannakselle, mikä tekee rakentamisesta haastavan.

– Kalliota vahvistetaan injektoimalla ja vahvistuspultituksilla. Louhintaan sisältyy räjäytystöitä, joiden ajoituksesta sovitaan ennakkoon tilaajan kanssa. Voimalaitos on toiminnassa koko rakentamisen ajan, mutta turbiini pysäytetään räjäytysten ajaksi, Nissinen kertoo.

Kalatien ala-altaan vedenpintaa ja suuaukon purkautumista säädetään automaattisilla säätöluukuilla. Kalatien alaosaan rakennetaan lisäksi pumppu lisäämään veden houkutusvirtausta.

Pääurakoitsijana toimiva Maastorakentajat rakentaa kalatietä historiallisessa ympäristössä, sillä Museovirasto on suojellut vuonna 1964 rakennetun voimalaitoksen. Maastorakentajien urakan arvo on lähes 2 miljoonaa euroa, ja töiden on määrä valmistua marraskuussa 2019.

Rakentamista valvoo Fimpec Oy. Maastorakentajilta vastaavana työnjohtajana toimii Mika Kvick ja työmaainsinöörinä Maria Päivärinne.

Havainnekuva valmiista kalatiestä Havainnekuva valmiista kalatiestä. Kalatie valmistuu varsinaisen jokiuoman ja tulvauoman väliin kapealle kalliokannakselle.

Lue myös

Laatu on Skartalle kaiken tekemisen perusta

Skarta-konserni muodostuu useasta yhtiöstä ja hyvät laatukäytännöt sertifikaatteineen laajennetaan kattamaan koko konsernia. Samoin jatkuva asiakastyytyväisyyden…

Skarta yhdistyy ruotsalaisen NYAB-konsernin kanssa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa

Skarta Group Oyj on tänään allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii omistukseensa toimialansa kannattavimpiin…

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan

Päästötön tuulivoima on nopea ja tehokas keino hiilidioksidipäästöjen alentamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuulipuistojen, kuten kaiken…