Maastorakentajat sulkee Hituran kaivosaluetta

08.07.2019

Maastorakentajat tekee mittavia ympäristötöitä kaivoksen allasalueella sekä sivukivikasoilla. Yhtiön vastuulla olevien urakoiden arvo on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa.

– Pinta-alaltaan 36 hehtaarin suuruisen rikastushiekka-allas 1:n lisäksi suljemme palautusvesi- ja selkeytysaltaat sekä sivukivikasat. Suljettavien alueiden kokonaispinta-ala on reilusti yli 60 hehtaaria. Rikastushiekka-altaan maapohja on märkää ja hienoa hiekkaa, minkä vuoksi alueella on haastavaa liikkua isoilla työkoneilla. Myös käsiteltävät massamäärät sekä alueet ovat isoja, kertoo toimialajohtaja Matti Helaakoski Suomen Maastorakentajilta.

Rikastushiekka-allas ja selkeytysallas peitetään pintarakenteilla. Palautusvesiallas tyhjennetään ja lietteet siirretään selkeytysaltaaseen, minkä jälkeen palautusvesiallas muotoillaan maastoon sopivaksi, ja alueelle jätetään pintavesipainauma. Urakka sisältää myös vesien johtamisen allasalueelta. Suljettavien alueiden kokonaispinta-ala Nivalan Hiturassa on yli 60 hehtaaria.

Valtio on varannut kaivoksen sulkemistöihin 16,4 miljoonaa euroa. Urakan rakennustöiden tulee olla valmiina 30.9.2021 mennessä. Sulkemista hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

– Kaikki työt tehdään voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Työturvallisuuden näkökulmasta on huomioitava erityisesti rikastushiekka-altaan upottava maaperä, sivukivikasojen korkeus ja jyrkkyys sekä avolouhoksen ympärille vuosikymmenien aikana syntyneet sortumavaaralliset alueet, Matti Helaakoski kertoo.

Hiturassa louhittiin ja rikastettiin nikkeliä sekä kuparia 1970-luvulta saakka, kunnes viimeisin toiminnanharjoittaja, kanadalainen kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy, asetettiin konkurssiin joulukuussa 2015.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätti kaivoksen jätealueiden sulkemisesta toukokuussa 2016.

 

 

 

Lue myös

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta on tehnyt sopimuksen uudesta projektista Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdastyömaalla…

Skarta rakentaa Kalajoelle tuulipuistoa täydellä teholla

Juurakon tuulipuiston rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan. Skarta aloitti projektin huhtikuussa ja nyt syyskuussa käynnissä ovat…

Skartalle uudet taloudelliset tavoitteet ja strategian päälinjaukset – Toimintaa laajennetaan kohti tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen kokonaishankkeita

Skarta Group Oyj julkaisi 9.9.2021 yhtiötiedotteen, jonka mukaisesti yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset…