Tervetuloa Skartan sijoittajasivuille!

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin.

Uusimmat tiedotteet

Skartan vahvuudet

  • Pitkä kokemus ja vahva osaaminen vaativissa rakennushankkeissa
  • Pitkä kokemus ja vakiintunut asema päästöttömän energian hankkeissa
  • Vankka asema Pohjois-Ruotsin alueen nopeasti kasvavilla markkinoilla
  • Henkilöstön osaaminen ja jatkuva kehittäminen
  • Yrittäjähenkinen johto ja aktiivinen omistajuus

Skarta-konserni lukuina

Pro forma -liikevaihto 2020

60 milj. €

Pro forma -liikevoitto 2020

3 milj. €

Työntekijöitä

>180

Pro forma -liikevaihtotavoite 2021

70-80 milj. €

Esitetyt pro forma -luvut perustuvat Skarta-konsernissa liiketoimintaa harjoittavan Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhdisteltyihin taloudellisiin tietoihin. Luvut yhdistellään Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta heinäkuussa 2021 toteutetun osakevaihdon jälkeen, ja Privanet Group Oyj:n aiemmat tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen kesäkuuhun 2021 saakka. Näin ollen Skarta Group Oyj:n markkinoille raportoimat konserniluvut eivät ole vertailukelpoiset konsernin nykyisten liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden taloudellisten lukujen kanssa.