Miksi sijoittaa Skartaan?

Pitkä kokemus ja vahva osaaminen vaativissa rakennushankkeissa

Skartalla on vuosikymmenien kokemus vaativasta infra- ja erikoisrakentamisesta sekä pitkän kokemuksen myötä myös merkittävä määrä referenssejä erilaisista kohteista Skartan toiminta-ajalta. Huolellinen urakoiden valinta, tarjouslaskenta, toteutus ja keskittyminen riskien hallintaan projektien kaikissa vaiheissa ovat avainasemassa onnistuneiden projektien johtamisessa.

Pitkä kokemus ja vakiintunut asema päästöttömän energian hankkeissa

Skarta on yksi Suomen johtavista tuulivoimapuistojen rakentajista, sillä Skarta on ollut mukana jo yli 100 tuulivoimalan rakentamisessa vuodesta 2012 alkaen. Skartan asema lähellä uusiutuvan energian ja energianvarastoinnin asiakkaita ja teknologiatoimittajia mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen hankkeiden kehittämiseen, suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja omistamiseen.

Vankka asema Pohjois-Ruotsin alueen nopeasti kasvavilla markkinoilla

Skarta AB on saavuttanut insinöörirakentamisessa vahvan jalansijan Pohjois-Ruotsin markkinoilla. Skarta-konserni hyödyntää Skarta AB:n vahvaa asemaa Norrbottenin alueella, jossa suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan kymmeniä miljardeja euroja.

Henkilöstön osaaminen ja jatkuva kehittäminen

Skartan ydinosaamista on vaativien rakennuskohteiden projektinjohto-osaaminen. Projektitoiminnassa projektien työn suunnittelu, kustannushallinta, laadunhallinta ja aikataulun hallinta ovat keskeisessä roolissa. Skarta huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja henkilöstön osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää osaamista voidaan hankkia myös strategisten yritysostojen kautta.

Yrittäjähenkinen johto ja aktiivinen omistajuus

Yrittäjähenkinen, rohkea ja joustava johtaminen keskittyy vastuunkantoon ja työn laadukkaaseen lopputulokseen. Aktiivinen omistajuus mahdollistaa Skartan strategian mukaisen kehittämisen ja tarvittavan pääoman sekä yrityksen arvon vastuullisen kasvattamisen.