Strategia ja arvot

Missio

Skarta rakentaa puhdasta tulevaisuutta.

Visio

Skarta on puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa.

Strategia

Skartan strategia rakentuu seuraaville päälinjauksille:

  1. Skartan tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista.
  2. Skartan kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen sekä asiantuntijuuteen ja sitä tuetaan yritysjärjestelyillä.
  3. Skartan toiminta perustuu yrittäjien yhteenliittymään, mikä mahdollistaa nopean laajentumisen, hyvän kannattavuuden ja omistaja-arvon vahvan kehityksen.

Arvot ja kulttuuri

yrittajyys
ymparisto
yhtestyo