Toimialat

Puhdas energia

Skarta Group yhdistää puhtaita teknologioita (cleantech) ja luo edellytyksiä puhtaammalle tulevaisuudelle yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet tarvitsevat kestäviä ratkaisuja.

Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta, mutta tavoitteisiin pääsy edellyttää muitakin ratkaisuja. Niistä yhtenä näemme vihreän vetyenergian tuottamisen.

Skarta-konserni tuo laajaa asiantuntemusta energiatoimialan erilaisiin hankkeisiin. Olemme mukana merkittävissä ja uusissa puhtaan energian investoinneissa sekä hankkeissa. Skarta Group toimii energia-alan ja sen teknologisten muutosten keskiössä hyödyntämällä osaamistaan ja alan johtavia teknologioita.

Puhdas vesi

Skarta Groupin toteuttamat puhtaan veden ratkaisut perustuvat kymmenien vuosien kokemukseen ja monipuoliseen erikoisosaamiseen.

Vesi on tärkeä globaali luonnonvara. Suomalainen puhdas vesistö puolestaan on etuoikeutemme ja kansallisaarteemme. Suomi on jo pitkään lukeutunut vesiteknologian ja vastuullisen vedenkäsittelyn kärkimaihin, ja sellaisena meidät nähdään tulevaisuudessakin.

Vedenpuhdistusta ohjaavien vaatimusten tiukentuessa tarvitaan entistä kehittyneempiä ratkaisuja ja teknologioita, joilla päästään muun muassa entistä tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn. Samaan aikaan vedenpuhdistuksessa käytettävää infraa tulee käyttöikänsä päähän. Tämä kaikki luo tarvetta vesirakentamiselle ja sen kehittämiselle, mistä konsernissa on pitkä kokemus.

Teollisuusteknologiat

Hiilivapaa energiantuotanto, puhdas juomavesi, puhtaat vesistöt sekä luonnon monimuotoisuus ovat ajankohtaisia aiheita kaikkialla maailmassa. Skarta Group vastaa globaaleihin ympäristöhaasteisiin omalla osaamisellaan.

Yhdistämällä konsernin osaaminen ja edistykselliset teknologiamme varmistamme kestävät ratkaisut niin teollisuus- ja erikoisrakentamisessa kuin siltojen ja liikenneväylien rakentamisessa. Tärkeässä roolissa ovat niin ikään Skarta Groupin toteuttamat moninaiset luonnon monimuotoisuutta tukevat hankkeet kalateiden rakentamisesta alkaen.

Kaupungistuminen, ilmaston lämpeneminen, nykyisen infran ikääntyminen sekä väestön ikärakenteen muutokset vaikuttavat rakentamiseen. Tässä isossa murroksessa Skarta Groupin vahvuudeksi nousevat kestävät rakentamisen ratkaisut sekä ketterä ja yhteistyöhön perustuva yrittäjämäinen tapa toimia.

Skartan vahva osaaminen erikoisrakentamisesta tukee puhtaiden ja energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämistä projektien eri vaiheissa. Skarta AB toteuttaa Ruotsissa investointeja, jotka mahdollistavat teollisuuden kehittymistä hiilineutraaliksi.

Konsernin tytäryhtiöt

Skarta Ab

Pohjois-Ruotsissa Kiirunassa pääpaikkaansa pitävä Skarta Ab on saavuttanut insinöörirakentamisessa vahvan jalansijan Ruotsin-markkinoilla. Teollisuuden Pohjois-Ruotsiin suunnittelemat investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan kymmeniä miljardeja euroja.

Skarta Energy Oy

Skarta Energy Oy toimii puhtaan energiantuotannon koko arvoketjussa hankekehityksestä energian myyntiin. Yhtiö tähtää merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaissa uusiutuvan energian moniosaajana.

Niskasen Maansiirto Oy
(Skarta Infra)

Luotetulla ja monipuolisella infrarakentajalla on vuosikymmenien kokemus perinteisen maansiirron lisäksi muun muassa vesihuoltohankkeista, kaivannon tuentatöistä ja paalutuksista.