Yhtiökokous

Skarta Group Oyj:n ylimpänä toimielimenä toimii yhtiökokous, jossa yhtiön omistajilla on mahdollisuus käyttää päätösvaltaansa ja äänestysoikeuttaan yhtiötä koskevissa asioissa. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat aiheet: tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2021
Kutsu yhtiökokoukseen
Hallituksen selostus puolivuosikatsauksen julkaisemisen jälkeisistä tapahtumista
Yhtiökokouksen pöytäkirja