Skarta-konserni

Skartan on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. 

Skartan nykyinen liiketoiminta keskittyy pääosin erikoisrakentamisen hiilineutraaleihin teollisuus- ja energiahankkeisiin sekä erikoisrakentamisen hankkeisiin. Skarta hyödyntää vahvaa asemaansa Pohjois-Ruotsin Norrbottenin alueella, jossa suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan kymmeniä miljardeja euroja. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Keskeisenä voimavaranamme ovat ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijämme. Oman ammattitaitoisen henkilökuntamme lisäksi meillä on projektien toteutuksessa apunamme vakiintunut alihankinta- ja kumppaniverkosto. Panostamme erityisesti työturvallisuuteen ja henkilöstömme jatkuvaan kehittämiseen.
Konsernimme toimintaa ohjaavat vahvat perusarvomme kuten yrittäjämäinen asenne, ympäristönäkökulmien huomioiminen ja avoin yhteistyö kumppaneidemme kanssa.

Pääkonttorimme sijaitsee Oulussa. Lisäksi meillä on toimipisteitä muualla Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa.

Skarta-konserni lukuina

Pro forma -liikevaihto 2020

60 milj. €

Pro forma -liikevoitto 2020

3 milj. €

Työntekijöitä

>180

Pro forma -liikevaihtotavoite 2021

70-80 milj. €

Esitetyt pro forma -luvut perustuvat Skarta-konsernissa liiketoimintaa harjoittavan Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhdisteltyihin taloudellisiin tietoihin. Luvut yhdistellään Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta heinäkuussa 2021 toteutetun osakevaihdon jälkeen, ja Privanet Group Oyj:n aiemmat tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen kesäkuuhun 2021 saakka. Näin ollen Skarta Group Oyj:n markkinoille raportoimat konserniluvut eivät ole vertailukelpoiset konsernin nykyisten liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden taloudellisten lukujen kanssa.