BoP-rakentaminen

Balance of Plant -rakentaminen merkitsee tuulipuiston infra- ja sähkötöitä. BoP -rakentaminen sisältää kaiken turbiineja lukuunottamatta.

Olemme mukana tuulivoimapuistoprojekteissa Balance of Plant -konseptillamme tarvittavien teiden, nostoalueiden ja perustusten rakentamisessa sekä tuulivoimapuistoon liittyvissä maakaapeloinneissa ja muuntajatoimituksissa sähköverkkoon liittymiseksi.

Tien rakentaminen
Jotta koneet, tarvikkeet ja laitteistot saadaan paikalle, alkaa jokainen voimalaprojekti tien rakentamisella.

Nostoalueet
Hyvin suunnitellut ja tehokkaasti toteutetut nostoalueet mahdollistavat projektin seuraavien vaiheiden kitkattoman toteutuksen.

Perustukset
Perustusten rakentaminen on yksi tuulipuistojen vaativimmista kokonaisuuksista. Huomioon on otettava paitsi rakennuspaikan maaperä, myös voimalan koko.

Sähkötyöt
Maakaapeloinnin osuus kustannuksista on suhteellisen pieni, mutta sitäkin tärkeämpi – tuotetun sähkö on siirryttävä häiriöttä sähköaseman kautta valtakunnan verkkoon.